ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ «ARGO ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ»

Το πρόγραμμα επιβράβευσης «ARGO ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ» έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία ΑΡΓΩ A.E. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ETAIPEIA ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ που εδρεύει στην Κάλυμνο επί της οδού Ενορία Χριστού και απευθύνεται σε ενήλικες πελάτες των καταστημάτων ARGO OIL. Σκοπός του προγράμματος επιβράβευσης πελατών «ARGO ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ» είναι αφενός η επιβράβευση των πελατών της ΑΡΓΩ Α.Ε. που την επιλέγουν για τις αγορές ειδών που αφορούν αυτούς και την οικογένειά τους και η προνομιακή τους ενημέρωση για τα προϊόντα και υπηρεσίες της και αφετέρου η καταγραφή, ανάλυση και έρευνα της αγοραστικής τάσης των πελατών της ΑΡΓΩ Α.Ε. (κατηγορίες προϊόντων που επιλέγονται, επισκεψιμότητα, είδος προϊόντων που επιλέγουν οι πελάτες, ανταπόκριση στις γενικές και εξειδικευμένες προσφορές κ.α.) προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση του πελατολογίου της και η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που ταιριάζουν καλύτερα στην πελατειακή της βάση


1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ-ΠΡΟΝΟΜΙΑ

 • Κάθε κάρτα μέλους του προγράμματος (ARGO Ανταμοιβή) είναι και παραμένει ιδιοκτησία της εκδότριας ARGO Α.Ε. και ο κάτοχος της είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει σε πρώτη ζήτηση.
 • Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση της κάρτας και των κερδισμένων πόντων.
 • Η κάρτα μέλους δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική. Το μέλος με την εμφάνισή της κάρτας δεν μπορεί να κάνει χρηματικές συναλλαγές, παρά μόνο να απολαύσει προνόμια, όπως αυτά τίθενται και ανακοινώνονται από την ARGO Α.Ε.
 • Κάθε ιδιώτης ενήλικας, μπορεί να γίνει μέλος του σχήματος «ARGO ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ», μέσω εγγραφής στο πρατήριο ή μέσω του Mobile App. Το μέλος, με την εγγραφή του στο σχήμα, δύναται να απολαύσει προνόμια, όπως αυτά τίθενται και γνωστοποιούνται από την ΑΡΓΩ Α.Ε.
 • Το μέλος δικαιούται 1 πόντο για κάθε 1€ αγορών σε καύσιμα και 2 πόντους για κάθε 1€ αγορών σε λιπαντικά και πλυντήριο οχημάτων, οι οποίοι δύνανται να εξαργυρώνονται σε εκπτώσεις για αγορές σε καύσιμα, mini market, λιπαντικά ΑΡΓΩ και πλυντήριο οχημάτων, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα ανταμοιβής και τον ισχύοντα τρόπο εξαργύρωσης αποκτηθέντων πόντων ανά συναλλαγή.
 • Το μέλος λαμβάνει πόντους για κάθε συναλλαγή που πραγματοποιεί. Η απόδοση των πόντων γίνεται είτε την ίδια στιγμή είτε σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετά τον απαραίτητο συγχρονισμό των συστημάτων.
 • Το μέλος που έχει συλλέξει εντός ενός ημερολογιακού έτους άνω των 2.000 πόντων, εξαργυρωμένους και ενεργούς, μεταφέρεται στο club Professional. Το ημερολογιακό έτος για την πρώτη χρονιά του σχήματος ορίζεται από την έναρξη του έως 31/12/2021.
 • Το μέλος για κάθε 600 πόντους εξαργύρωσης λαμβάνει ένα από τα ακόλουθα δώρα, εφόσον έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του:
  • 4 € έκπτωση στα καύσιμα,
  • 10 € έκπτωση στο mini market,
  • 15 € έκπτωση στα λιπαντικά ΑΡΓΩ,
  • 1 Δωρεάν πλύσιμο αυτοκινήτου.
 • Το μέλος που ανήκει στο club Professional μπορεί επιπλέον να εξαργυρώσει τους πόντους του, που δεν έχουν εξαργυρωθεί στο προηγούμενο επίπεδο και μέσα από Online Λίστα Δώρων. Επίσης, αυτομάτως λαμβάνει μέρος σε ετήσια κλήρωση με 3 μεγάλους νικητές.
 • Κατά τη διαδικασία εγγραφής του μέλους, πραγματοποιείται επιβεβαίωση του κινητού τηλεφώνου του, η σύνδεση του οποίου πρέπει να έχει καταχωρηθεί από Ελληνικό Πάροχο κινητής τηλεφωνίας.
 • Εγγραφή με αριθμό κινητού τηλεφώνου που ήδη υπάρχει στη βάση δεν δύναται να ολοκληρωθεί.
 • Η κάρτα μέλους, ο αριθμός των πόντων και το δικαίωμα έκπτωσης δεν μπορούν να αντικατασταθούν ή εξαργυρωθούν με χρήματα. Ανάλογα με τους πόντους που έχει μαζέψει το μέλος, θα μπορεί μόνο να εξαργυρώσει τους πόντους αυτούς και να λάβει ανάλογο ποσό έκπτωσης είτε στο φυσικό κατάστημα είτε στην Online λίστα δώρων.
 • H ΑΡΓΩ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το σύστημα ανταμοιβής και να αλλοιώνει ή αντικαθιστά το ύψος επιβράβευσης των αγορών οποτεδήποτε με ενημέρωση του μέλους στα στοιχεία επικοινωνίας του που έχει δηλώσει ή/και με σχετική ανάρτηση στον ιστότοπο https://www.antamivi.gr/.
 • Το μέλος δηλώνει, ότι κάθε πληροφορία που περιέχεται στην αίτησή του είναι αληθής και ακριβής και είναι υπεύθυνο για την ορθότητα αυτής. Η ΑΡΓΩ Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη απόδοσης προνομίων μέλους στην περίπτωση που το μέλος έχει δώσει λανθασμένα ή ανακριβή προσωπικά στοιχεία.

2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΛΗΞΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

 • Η ΑΡΓΩ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να καταγγείλει οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία, την παρούσα σύμβαση με το μέλος ή να απαγορεύσει οποιαδήποτε χρήση των προνομίων. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, εφόσον το μέλος δεν τηρεί τους παρόντες όρους ή σε περίπτωση κακής χρήσης ή προσπάθειας απάτης, το μέλος θα διαγράφεται και όλα τα προνόμια θα αφαιρούνται.
 • Η συμμετοχή στο πρόγραμμα παρέχει στον κάτοχό της προνόμια για όσο χρονικό διάστημα το μέλος αναγνωρίζεται ως έγκυρο μέλος του προγράμματος προνομίων «ARGO ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ» και για όσο χρόνο το πρόγραμμα προνομίων «ARGO ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ» βρίσκεται σε ισχύ. Η ΑΡΓΩ Α.Ε. διατηρεί κάθε δικαίωμα κατά την απόλυτα διακριτική της ευχέρεια να μεταβάλει αυτό το χρονικό διάστημα και να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος ανταμοιβής, του τρόπου υπολογισμού των πόντων και του ύψους επιβράβευσης αγορών καθώς και να τροποποιήσει ή και να τερματίσει οποτεδήποτε γενικά το πρόγραμμα προνομίων «ARGO ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ».
 • Η εταιρεία ΑΡΓΩ Α.Ε. δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου υπολογισμού των πόντων και του ύψους επιβράβευσης αγορών. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείταιμε σχετική ανάρτηση στον ιστότοπο https://www.antamivi.gr/, η οποία θα θεωρείται έγκυρη και επαρκής ενημέρωση. Το μέλος ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της ΑΡΓΩ Α.Ε., για αυτές τις αλλαγές ή την παύση του προγράμματος «ARGO ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ», αφού ήδη με το παρόν αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα προνομίων που παρέχεται από ελευθεριότητά της.
 • Εάν για οποιονδήποτε λόγο η εταιρεία ΑΡΓΩ Α.Ε. τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων του προγράμματος ή παύσει το πρόγραμμα προνομίων, ο συμμετέχων ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της εταιρίας, εφόσον ήδη με το παρόν αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα προνομίων που παρέχεται από ελευθεριότητα της εταιρίας.
 • Οι πόντοι που αποκτούνται από το μέλος ισχύουν για 18 μήνες από την ημερομηνία της αντίστοιχης συναλλαγής με βάση την οποία αυτοί αποκτήθηκαν ή την ημερομηνία της προωθητικής ενέργειας από την οποία αποκτήθηκαν (για παράδειγμα οι πόντοι που αποκτήθηκαν στις 18 Ιουνίου του 2021 θα λήξουν στις 18 Δεκεμβρίου του 2022).
 • Τα μέλη δύναται να ενημερώνονται οποτεδήποτε για το σύνολο των ενεργών πόντων που έχουν συγκεντρώσει από τις αγορές τους ή και από προωθητικές ενέργειες με τους εξής τρόπους: α) από το πρατήριο, ρωτώντας τον ταμία β) μέσω της γραμμής εξυπηρέτησης μελών του «ARGO ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ», καλώντας στο 2111063139 (Δευτέρα – Παρασκευή: 9:00 – 17:00), γ) αποστέλλοντας email στο info.antamivi@argo-oil.gr, δ) μέσω του mobile app του προγράμματος «ARGO ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ».
 • Η ΑΡΓΩ Α.Ε. διατηρεί επίσης το δικαίωμα να διαγράψει μέλος του προγράμματος και να ακυρώσει την ισχύ των πόντων που του έχουν αποδοθεί σε οποιαδήποτε περίπτωση το μέλος αντιτάσσεται ή περιορίζει την επεξεργασία των προσωπικών ή μη δεδομένων του (με εξαίρεση τη διαχείριση της εμπορικής επικοινωνίας και άμεσης διαφήμισης στα στοιχεία επικοινωνίας του) ή ζητά τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που έχει κοινοποιήσει διότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει το πρόγραμμα προνομίων και οι συμβατικές υποχρεώσεις της ΑΡΓΩ Α.Ε.
 • Σε περίπτωση αιτήματος του μέλους για διαγραφή των προσωπικών του στοιχείων η ΑΡΓΩ Α.Ε. διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα του μέλους για τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα διαγραφής του σε αντίγραφα ασφαλείας. Μετά το πέρας των 30 ημερών διαγράφονται τα προσωπικά δεδομένα από τα αντίγραφα ασφαλείας. Το μέλος ενημερώνεται όμως ότι ακόμα και μετά την πάροδο αυτών των 30 ημερών η ΑΡΓΩ Α.Ε. θα διατηρεί τα φορολογικά δεδομένα των αγορών του, ενώ θα διατηρούνται και κάποια βασικά δεδομένα του μέλους, που θα παραμένουν στα αρχεία της για την διασφάλιση της νομιμότητας της επεξεργασίας τους. Αυτά αφορούν τον αριθμό κινητής τηλεφωνίας και την ηλεκτρονική διεύθυνση του σε κωδικοποιημένη ψηφιακή μορφή (Hash), με σκοπό την διασφάλιση των έννομων συμφερόντων της ΑΡΓΩ Α.Ε.
 • Σε περίπτωση που το μέλος δεν κάνει χρήση της συμμετοχής του στο πρόγραμμα για χρονικό διάστημα άνω των πέντων (5) ετών από την τελευταία συναλλαγή που έγινε στο «ARGO ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ», η συμμετοχή θα απενεργοποιείται αυτόματα. Για την εξυπηρέτηση της σύμβασης με τα μέλη η εταιρεία ΑΡΓΩ Α.Ε. θα επικοινωνεί στα μέλη, τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία απενεργοποίησης της συμμετοχής, με γραπτό μήνυμα (SMS) στον αριθμό κινητής τηλεφωνίας που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους. Η επικοινωνία αυτή δεν θα πραγματοποιείται προς τα μέλη που έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν επικοινωνία από την εταιρεία ΑΡΓΩ Α.Ε.
 • Σε περίπτωση που το μέλος έπειτα από τη διαγραφή των προσωπικών του στοιχείων, επιθυμεί την επανένταξή του στο πρόγραμμα επιβράβευσης «ARGO ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ», θα χρειαστεί να εγγραφεί εκ νέου στο πρόγραμμα καθώς δε δύναται να ενεργοποιηθεί ξανά η συμμετοχή για την οποία είχε ζητήσει τη διαγραφή.

3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3.1. Νομική Βάση και Διαφάνεια Επεξεργασίας Επικαιροποίηση Δεδομένων
Η «ΑΡΓΩ Α.Ε.» ενημερώνει το μέλος και το μέλος του προγράμματος αναγνωρίζει ότι είναι ενήμερο για τα κάτωθι:

3.1.α. Για την επεξεργασία των δεδομένων των μελών του προγράμματος «ARGO ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ» όπως περιγράφεται κατωτέρω, η ΑΡΓΩ Α.Ε. στηρίζεται στις εξής νομικές βάσεις:

 • Εκτέλεση σύμβασης: Προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί της παρούσας σύμβασης δηλαδή α) η συμμετοχή του μέλους στο πρόγραμμα με την καταγραφή και ανάλυση των αγορών του και η επιβράβευση του μέλους με πόντους και προνόμια από τις αγορές του, β) η ενημέρωση του μέλους για ειδικές προσφορές και προνομιακές υπηρεσίες καθώς και γ) η γενική ανάλυση της γενικής αγοραστικής τάσης των μελών του προγράμματος είναι απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από το μέλος κατά την εγγραφή του στο πρόγραμμα «ARGO ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ» και των δεδομένων που παράγονται από τις συναλλαγές του
 • Έννομα συμφέροντα: H ΑΡΓΩ Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα του προκειμένου να βελτιώσει τη διαχείριση του πελατολογίου της και να προωθήσει τα προϊόντα της.
 • Η ΑΡΓΩ Α.Ε. διατηρεί επίσης το δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης του μέλους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (SMS/Viber) ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου επικοινωνίας θα επιλέξει στα στοιχεία επικοινωνίας του, που αποκτήθηκαν νομίμως, στο πλαίσιο της εγγραφής στο πρόγραμμα πιστότητας «ARGO ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ», για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της στο πλαίσιο της συναλλακτικής τους σχέσης (άρθρο 11 παρ. 3 του ν.3471/2006) και εφόσον το μέλος δεν έχει αντιταχθεί σε αυτή την επικοινωνία. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει προνομιακή και εξειδικευμένη ενημέρωση για τα προϊόντα της, για ειδικές ή/και γενικές προσφορές, προωθητικές ενέργειες και διαγωνισμούς, την επικοινωνία με το μέλος για την διεξαγωγή ερευνών για τη βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της ΑΡΓΩ Α.Ε.
 • Επίσης η ΑΡΓΩ Α.Ε. μπορεί να επικοινωνεί με το μέλος μέσω υπηρεσιών μηνυμάτων όπως SMS,Viber κλπ. για λόγους καλύτερης επικοινωνίας με τα μέλη και ελέγχου του κόστους επικοινωνίας. Τα μέλη έχουν την ευχέρεια να επιλέγουν τα κανάλια επικοινωνίας που θα χρησιμοποιεί η ΑΡΓΩ Α.Ε. για την ενημέρωσή τους ή και να ζητούν τον τερματισμό της εμπορικής επικοινωνίας, με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.antamivi@argo-oil.gr, είτε με κλήση στον τηλεφωνικό αριθμό 2111063139. Το μέλος ενημερώνεται ότι οι αλλαγές στις προτιμήσεις αυτές έχουν χρόνο υλοποίησης έως και 30 ημέρες για τεχνικούς λόγους και ότι, εφόσον έχει αντιταχθεί στην εμπορική επικοινωνία της ΑΡΓΩ Α.Ε., δεν θα δύναται να λαμβάνει μηνύματα ενημέρωσης για τα προνόμιά του και τη λήξη των πόντων.

3.1.β. Το μέλος έχει δικαίωμα αλλά και υποχρέωση πρόσβασης, διόρθωσης και επικαιροποίησης των προσωπικών του δεδομένων και οφείλει να γνωστοποιεί αμελλητί στην εταιρεία ΑΡΓΩ Α.Ε. οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτά. Οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή ειδικά του αριθμού κινητού τηλεφώνου, που το μέλος έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο πρόγραμμα «ARGO ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ» ή μεταγενέστερα, θα γίνεται τηλεφωνικά μέσω της γραμμής εξυπηρέτησης 2111063139.

3.2. Είδος και αποδέκτες προσωπικών δεδομένων – Δικαιώματα Μελών

3.2.α. Είδος και Σκοπός Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων: Τα προσωπικά δεδομένα που θα πρέπει να παρέχει κάθε μέλος για την εγγραφή του στο πρόγραμμα «ARGO ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ» είναι τα εξής:

- Όνομα, επώνυμο, αριθμό κινητού τηλέφωνου, ημερομηνία γέννησης, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), νομός, πόλη και φύλο.

Η ΑΡΓΩ Α.Ε. συλλέγει και επεξεργάζεται τα ως άνω προσωπικά δεδομένα καθώς και τα δεδομένα που παράγονται από την χρήση των προνομίων από το μέλος:

i. για την εκτέλεση των όρων του προγράμματος επιβράβευσης «ARGO ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ»
ii. για την επικοινωνία γενικών ή ειδικών προσφορών προς το μέλος και την ενημέρωσή του για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της
iii. για την παροχή των προνομίων και την ανάλυση και έρευνα της αγοραστικής τάσης των πελατών της (κατηγορίες προϊόντων που επιλέγονται, επισκεψιμότητα, είδος προϊόντων που επιλέγουν οι πελάτες, ανταπόκριση στις γενικές και εξειδικευμένες προσφορές κ.α.) προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση του πελατολογίου της ΑΡΓΩ Α.Ε. και η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που ταιριάζουν καλύτερα στην πελατειακή της βάση,
iv. για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει νόμου, όπως όταν τα σχετικά δεδομένα ζητούνται από τις φορολογικές αρχές στα πλαίσια ελέγχων ή για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων και εννόμων συμφερόντων της, όπως σε περιπτώσεις υποθέσεων ενώπιον ρυθμιστικών, διοικητικών ή Δικαστικών αρχών και για την διασφάλιση ότι το μέλος είναι ενήλικο φυσικό πρόσωπο και κάτοικος Ελλάδος.

3.2.β. Αποδέκτες Δεδομένων:

Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη, οι αποδέκτες των δεδομένων του μέλους δύνανται να είναι:
i. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της ΑΡΓΩ Α.Ε. και οι υπάλληλοι των καταστημάτων που συνεργάζονται με το σχήμα ARGO Ανταμοιβή
ii. Οι φορολογικές, ελεγκτικές δικαστικές, ρυθμιστικές, κλπ. αρχές σε περίπτωση σχετικού ελέγχου.
iii. Η εταιρεία με την επωνυμία «MENA FRANCHISE SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», η οποία παρέχει υπηρεσίες CRM και η οποία έχει αναλάβει μεταξύ άλλων την καταχώριση, ενημέρωση, και διατήρηση της βάσης δεδομένων με τα δεδομένα των μελών ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της ΑΡΓΩ Α.Ε. και σύμφωνα με τις οδηγίες και τις καταγεγραμμένες εντολές της ή/και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία παρέχει στο μέλλον στην ΑΡΓΩ Α.Ε. τις ίδιες υπηρεσίες σε αντικατάσταση ή σε συνεργασία με την ως άνω εταιρεία.
iv. Εξωτερικοί συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες παραγγελίας/ διανομής δώρων, στους οποίους διαβιβάζονται με αυστηρούς περιορισμούς και διαδικασίες τα απαραίτητα δεδομένα για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και την εξυπηρέτηση των μελών.
v. Το δώρο θα αποστέλλετε στην διεύθυνση που το μέλος έχει δηλώσει. Σε περίπτωση που το μέλος δεν συμπληρώσει διεύθυνση ή είναι μη έγκυρη, το δικαίωμα στο δώρο θα καταργείται εντός 30 ημερών. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο μεταφορέας/ταχυδρόμος δεν βρει την διεύθυνση ή το μέλος μετά από τηλεφωνική επικοινωνία.
Κατά την καταχώριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του μέλους οι υπάλληλοι και προστήσαντες της ΑΡΓΩ Α.Ε. καθώς και οι πάσης φύσεως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 καθώς και με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και νομολογία σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και δεσμεύονται συμβατικά για την τήρηση των σχετικών υποχρεώσεών τους.

3.2.γ. Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων:

Κάθε μέλος, ως υποκείμενο προσωπικών δεδομένων, δύναται να ασκήσει οποιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματά του, όπως αυτά προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. (ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού) και την εθνική νομοθεσία και ειδικότερα:
i. το δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα που επεξεργάζεται η ΑΡΓΩ Α.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος επιβράβευσης
ii. το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του που σχετίζονται με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα επιβράβευσης
iii. το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής μέρους ή του συνόλου (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών του δεδομένων που σχετίζονται με το πρόγραμμα επιβράβευσης
iv. το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που σχετίζονται με το πρόγραμμα επιβράβευσης, και
v. το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του που σχετίζονται με το πρόγραμμα επιβράβευσης.

Τα ως άνω δικαιώματα του το μέλος μπορεί ειδικότερα να ασκήσει ως εξής

Για το δικαίωμα / υποχρέωση πρόσβασης και διόρθωσης / συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων, η ΑΡΓΩ Α.Ε. παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη στο πρόγραμμα «ARGO ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ» να μάθουν, διορθώσουν ή συμπληρώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα:

 • με κλήση στον τηλεφωνικό αριθμό 2111063139.
 • υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.antamivi@argo-oil.gr. ή customerserviceantamivi@argo-oil.gr. Το μέλος θα πρέπει να καταγράψει τον αριθμό της κάρτας του και του κινητού του.

Για το δικαίωμα λήψης αντιγράφου ή φορητότητας των προσωπικών δεδομένων, η ΑΡΓΩ Α.Ε. παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη στο πρόγραμμα «ARGO ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ» να λάβουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να τα διαβιβάσουν σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας στο μορφότυπο που θα υποδειχθεί από την αρμόδια εποπτική αρχή, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα, στο οποίο θα πρέπει να καταγράψει τον αριθμό της κάρτας του και του κινητού του:

 • στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.antamivi@argo-oil.gr ή customerserviceantamivi@argo-oil.gr ή
 • με γραπτή επιστολή στη διεύθυνση Κηφισίας 236, Κηφισιά, 14562 (Υπόψη Customer Service Antamivi).

Για το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας, το δικαίωμα διαγραφής μέρους ή του συνόλου (δικαίωμα στη λήθη) καθώς και το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις, στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που σχετίζονται με τα προνομία του προγράμματος «ARGO ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ», το μέλος μπορεί να υποβάλλει σχετικό αίτημα, στο οποίο θα πρέπει να καταγράψει τον αριθμό της κάρτας του και του κινητού του:

 • στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.antamivi@argo-oil.gr ή customerserviceantamivi@argo-oil.gr ή
 • με γραπτή επιστολή στη διεύθυνση Κηφισίας 236, Κηφισιά, 14562 (Υπόψη Customer Service Antamivi).

Σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων του μέλους η ΑΡΓΩ Α.Ε. θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός (1) ενός μηνός από την ημερομηνία της έγκυρης υποβολής του και αν απαιτείται περισσότερος χρόνος θα ενημερώσει κατάλληλα το μέλος. Σε αυτή την περίπτωση το μέλος ενημερώνεται ότι είναι πιθανό κάποια ελάχιστα αναγκαία από τα προσωπικά δεδομένα του να διατηρούνται, για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων της ΑΡΓΩ Α.Ε. Διευκρινίζεται ότι, για να θεωρείται έγκυρη η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων, είναι δυνατό να απαιτείται η ταυτοποίηση του μέλους, με σκοπό να διασφαλίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα για τα οποία ζητείται κάποια από τις παραπάνω ενέργειες πράγματι ανήκουν στο μέλος/φυσικό πρόσωπο που αιτείται την συγκεκριμένη ενέργεια.

Η διαγραφή του μέλους από το πρόγραμμα «ARGO ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ» μπορεί να γίνει αποστέλλοντας αίτημα, στο οποίο θα πρέπει να καταγράψει τον αριθμό της κάρτας του και του κινητού του:
ii. Μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.antamivi@argo-oil.gr ή customerserviceantamivi@argo-oil.gr ή
i. Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Κηφισίας 236, Κηφισιά, 14562 (Υπόψη Customer Service Antamivi).

Κάθε μέλος μπορεί επίσης να ζητήσει οποτεδήποτε την παύση αποστολής εμπορικής επικοινωνίας, σε ένα ή και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του (Εmail, SMS στο κινητό του τηλέφωνο ή Viber στο κινητό του τηλέφωνο):
i. τηλεφωνικώς στο 2111063139 (αστική χρέωση, Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 17:00 και εκτός αργιών).
ii. μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.antamivi@argo-oil.gr , customerserviceantamivi@argo-oil.gr, στην οποία θα πρέπει να καταγράψει τον αριθμό της κάρτας του και του κινητού του

Το μέλος θα πρέπει να γνωρίζει επίσης ότι, λόγω της φύσης της λειτουργίας του προγράμματος επιβράβευσης «ARGO ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ», η τυχόν άσκηση κάποιων από τα ως άνω δικαιώματα και ιδίως του δικαιώματος αντίταξης ή περιορισμού στην επεξεργασία και, μερικής ή ολικής, διαγραφής των δεδομένων του μέλους, θα επιφέρει και την λήξη της παρούσας συμβατικής σχέσης και συνεπώς της συμμετοχής του μέλους στο πρόγραμμα «ARGO ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ» της ΑΡΓΩ Α.Ε. και τη διαγραφή των πόντων που έχει συλλέξει εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος, διότι, χωρίς την επεξεργασία των δεδομένων του μέλους, δεν μπορεί να λειτουργήσει το πρόγραμμα προνομίων.

3.2.δ. Χρόνος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων:

Τα προσωπικά δεδομένα του μέλους θα διατηρεί και επεξεργάζεται η ΑΡΓΩ Α.Ε. έως ότου το μέλος ακυρώσει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα «ARGO ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ». Παρόλα αυτά, κάποια αναγκαία προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις συναλλακτικές του σχέσεις με την ΑΡΓΩ Α.Ε. καθώς και τις δηλώσεις του μέλους για την επεξεργασία των δεδομένων του δύνανται να παραμένουν ως πληροφορίες για το μέλος στα συστήματα της ΑΡΓΩ Α.Ε. προς διασφάλιση της απόδειξης της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων του από την ΑΡΓΩ Α.Ε. και την διασφάλιση των έννομων αξιώσεων των μερών.

3.2.ε. Δεδομένα Ειδικής Κατηγορίας:

Το μέλος ενημερώνεται ότι η ΑΡΓΩ Α.Ε. δεν συλλέγει ούτε απαιτεί την κοινοποίηση από το μέλος ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του (δεδομένα ειδικής κατηγορίας) για τις ανάγκες της εγγραφής μέλους.

3.2.στ. Υποχρέωση Διαφάνειας:

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του καθώς και την επεξεργασία και προστασία τους το μέλος δύναται να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΑΡΓΩ Α.Ε. στο email customerserviceantamivi@argo-oil.gr και εφόσον δεν θεωρεί ότι ικανοποιείται από τις ενέργειες της ΑΡΓΩ Α.Ε. ενημερώνεται ότι έχει δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr)

3.2.ζ. Τεχνικά και Οργανωτικά μέτρα προστασίας:

Η ΑΡΓΩ Α.Ε., οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της και οι προστήσαντες της / βοηθοί εκπλήρωσης εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την, κατά το δυνατό, καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή απώλεια, αλλοίωση, παράνομη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε αυτά και γενικά την παράνομη επεξεργασία τους (συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως πρόσβαση) όπως και για την διασφάλιση της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε αυτά.
Αυτά τα μέτρα στόχο έχουν να διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο που μπορεί να διατρέξουν τα συγκεκριμένα δεδομένα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το είδος και την κρισιμότητα των δεδομένων, τις τεχνικές δυνατότητες της ΑΡΓΩ Α.Ε. και των συνεργατών της, την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς κάθε συγκεκριμένης επεξεργασίας, εφαρμόζοντας παράλληλα διαδικασίες για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών αυτών μέτρων.
Σε κάθε περίπτωση η ΑΡΓΩ Α.Ε., οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της και οι προστήσαντες της/βοηθοί εκπλήρωσης δεσμεύονται συμβατικά να διατηρούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των μελών και να μην τα κοινοποιούν ή επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτά σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του μέλους εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται από τον νόμο.

4. ΟΡΟΙ EΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ARGO ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ»

 • Το μέλος δικαιούται να εξαργυρώνει τους πόντους του, εφόσον έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του, είναι ενεργό μέλος και το εκάστοτε υπόλοιπο των διαθέσιμων πόντων είναι τουλάχιστον ίσο με τον αριθμό των πόντων που αντιστοιχούν στο δώρο που έχει επιλέξει.
 • Το μέλος δεν δικαιούται να υποκαταστήσει μέρος ή το σύνολο των πόντων που έχει συλλέξει με χρήματα, ούτε να εξαργυρώσει τους πόντους αυτούς με χρήματα.
 • Κάθε φορά που το μέλος εξαργυρώνει πόντους που αντιστοιχούν σε δώρο, αφαιρούνται από το υπόλοιπο των διαθέσιμων πόντων του ισάριθμοι πόντοι.
 • Το δώρο δεν ανταλλάσσεται με μετρητά.
 • Για να δικαιούται το μέλος την αντίστοιχη έκπτωση του εκάστοτε δώρου πρέπει να κάνει αγορές ίσης ή μεγαλύτερης αξίας αυτής.
 • Το μέλος δικαιούται σε κάθε παραγγελία λιπαντικών να εξαργυρώσει έως 2 κουπόνια του 1ου επιπέδου (αξίας 600 πόντων/ 15€).
 • Το μέλος δικαιούται σε κάθε παραγγελία λιπαντικών να εξαργυρώσει 1 κουπόνι απ’ το club Professional ανά παραγγελία. Τα κουπόνια δεν δύναται να υπολογισθούν αθροιστικά (2, 3 κουπόνια κτλ.)
 • Το μέλος δικαιούται σε συναλλαγές καυσίμων να χρησιμοποιήσει είτε μεμονωμένα είτε αθροιστικά τα κουπόνια του 1ου επιπέδου (αξίας 600 πόντων/ 4€)
 • Διευκρινίζεται ότι η ΑΡΓΩ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε το σύστημα υπολογισμού πόντων, καθώς και τους πόντους που απαιτείται να συγκεντρώσει το μέλος.

5. Όροι κληρώσεων

5.1 Διοργάνωση
Την οργάνωση και διενέργεια των κληρώσεων αναλαμβάνει για λογαριασμό της ΑΡΓΩ A.E. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ETAIPEIA ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, όπως νομίμως εκπροσωπείται (εφεξής χάριν συντομίας «ΑΡΓΩ A.E») -η «MENA FRANCHISE SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε..», όπως νομίμως εκπροσωπείται (εφεξής χάριν συντομίας «MENA»).

5.2 Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στις κληρώσεις

 • 5.2.1. Έχει οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε έχει προηγουμένως ολοκληρώσει την εγγραφή του στο «ARGO Ανταμοιβή» και ανήκει στο club Professional, έχει δώσει έγκυρο κινητό τηλέφωνο και αφετέρου έχει αποδεχτεί τους οικείους όρους επικοινωνίας.
 • 5.2.2. Δεν υφίσταται όριο συμμετοχών
 • 5.2.3. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι ικανοί προς τη σύναψη δικαιοπραξίας, να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και να διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Εξαιρούνται ρητά της συμμετοχής στο Διαγωνισμό τα στελέχη και οι εργαζόμενοι στην Διοργανώτρια Εταιρεία και στην ΜΕΝΑ, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών μέχρι β’ βαθμού.
 • 5.2.4. Σε περίπτωση αντικανονικής συμμετοχής, αυτή θα ακυρώνεται, η δε ακύρωση μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού, ακόμα και όταν αυτή διαπιστώνεται κατά το στάδιο της παράδοσης του δώρου.

5.3 Διαδικασία Κληρώσεων/ παραλαβή δώρων
Τα δώρα θα καθορίζονται από την ΑΡΓΩ A.E., χωρίς απαραίτητα προηγούμενη ενημέρωση προς τα μέλη του σχήματος. Η προηγούμενη επικοινωνία σχετικά με την ενημέρωση των δώρων άπτεται στη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας. Κατά την επικοινωνία με τους εκάστοτε νικητές θα τους δίνεται η πληροφορία για το πώς θα παραλάβουν το δώρο. Τα μέλη θα μπορούν να λάβουν μέρος σε όλες τις κληρώσεις που διενεργούνται κατά τη διάρκεια ισχύος του επιπέδου τους.

 • 5.3.1. Κατά τη διενέργεια της εκάστοτε κλήρωσης θα αναδεικνύεται ο αριθμός των νικητών που θα αποφασίζει η εταιρεία πριν την κλήρωση και οι αντίστοιχοι επιλαχόντες.
 • 5.3.2. Το δώρο δε δύναται να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο.
 • 5.3.3. Τα δώρα δεν αντικαθίστανται με χρήματα ούτε με άλλα προϊόντα ή άλλες υπηρεσίες.

5.4 Ενημέρωση Νικητή
Ο νικητής θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά στο κινητό του/της που έχει δηλώσει.

5.5 Παράδοση Δώρου
Αν ο νικητής δεν επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια Εταιρεία ή αρνηθεί το δώρο του μετά από διάστημα 10 ημερών από την στιγμή που έχει ειδοποιηθεί κατά τα ανωτέρω ή εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος δεν μπορέσει να προσκομίσει κάποιο νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησής του, τότε η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον νικητή και προχωρά στην παράδοση του δώρου στον αμέσως επόμενο επιλαχόντα.

5.6 Ακύρωση Συμμετοχής
Οποιουδήποτε συμμετέχοντος, ακόμη και του εκάστοτε νικητή, μπορεί να ακυρωθεί η συμμετοχή του στο διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτός και αν βρίσκεται, αν συντρέξει έστω και ένας από τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους παρόντες όρους, (β) σε περίπτωση που τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδή ή / και ελλιπή, ή / και (γ) σε περίπτωση που έχει παραβεί κάποιον από τους παρόντες όρους ή / και τον νόμο εν γένει ή / και η συμπεριφορά του προσβάλλει την εικόνα της Διοργανώτριας Εταιρείας ή / και προβαίνει σε κατάχρηση του Διαγωνισμού ή / και συντρέχει άλλη παρόμοια περίπτωση.

5.7 Υποχρεώσεις της Εταιρείας
Μετά το πέρας του Διαγωνισμού και της παράδοσης του δώρου κατά τα προαναφερόμενα, εξαντλείται κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας. Μετά το χρονικό σημείο αυτό, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ούτε έναντι των νικητών.

5.8 Προσωπικά Δεδομένα
5.8.1 Οι Συμμετέχοντες, δια της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό, παρέχουν την συγκατάθεσή τους στη Διοργανώτρια Εταιρεία, εφόσον αναδειχθούν νικητές: α) να δημοσιοποιηθεί το ονοματεπώνυμό τους κατά την ανακοίνωση του νικητή - αποτελέσματος της κλήρωσης μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή/ και του Διαδικτύου (Internet) (συμπεριλαμβανόμενων των social media) και ιδίως μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Διοργανώτριας. β) να επικοινωνήσει η ΑΡΓΩ A.E. όπως αυτή νομίμως εκπροσωπείται, μαζί τους δια των αντιπροσώπων της μέσω τηλεφώνου για να τους ενημερώσει σχετικά με την παραλαβή του Δώρου.

5.8.2 Η Διοργανώτρια Εταιρεία εγγυάται ότι όποιες πληροφορίες συλλέγονται στο πλαίσιο διενέργειας του εκάστοτε διαγωνισμού αποθηκεύονται με απόλυτη ασφάλεια, χωρίς κοινοποίηση αυτών σε τρίτους, πλην της MENA που αναφέρεται ανωτέρω, η οποία για το σκοπό της διενέργειας του εκάστοτε διαγωνισμού συνιστά εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της ΑΡΓΩ A.E.

5.8.3 Ο συμμετέχων διατηρεί σε κάθε περίπτωση τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων (όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 12-23 του «Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων» -Κανονισμού(ΕΕ) 2016/679). Ο συμμετέχων μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει την ως άνω συναίνεσή του δηλώνοντας την επιθυμία του αυτή στην Διοργανώτρια Εταιρεία, παραιτούμενος αντίστοιχα από το δικαίωμα να διεκδικήσει το Δώρο, κατόπιν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.

5.9 Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων
Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να ματαιώσει τον Διαγωνισμό ή / και να τροποποιήσει όλους τους παρόντες όρους ή / και να αντικαταστήσει το εκάστοτε προσφερόμενο δώρο. Με δεδομένο δε ότι τα δώρα παρέχονται εκ μέρους της Διοργανώτριας Εταιρείας από ελευθεριότητα και ότι η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν συνεπάγεται καμία επιβάρυνση (οικονομική ή άλλη) για τους συμμετέχοντες, ουδεμία ευθύνη φέρουν η Διοργανώτρια Εταιρεία και η MENA έναντι των συμμετεχόντων σε περίπτωση ματαίωσης / τροποποίησης των παρόντων όρων ή / και αντικατάστασης του δώρου.

5.10 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία
Ο Διαγωνισμός και οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε (συμβατική ή εκ του νόμου) διαφορά πηγάζουσα από ή σχετική με τους παρόντες όρους υπάγεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών. Οι γενικοί όροι της ΑΡΓΩ A.E. εφαρμόζονται συμπληρωματικά στον παρόντα Διαγωνισμό.

5.11 Αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων και την συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας. Για κάθε πληροφορία αναφορικά με τον Διαγωνισμό ή / και τους παρόντες όρους, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Διοργανώτρια Εταιρεία στο τηλέφωνο 2111063137.

5.12 ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

‘‘ARGO ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ!’’

Η εταιρεία ΑΡΓΩ A.E. διοργανώνει έναν καλοκαιρινό διαγωνισμό για τα μέλη του προγράμματος επιβράβευσης ARGO ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ με δώρα έκπληξη απ’ τη Λίστα δώρων Professional (https://www.antamivi.gr/Home/OnLineList).

Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι από 1 Αυγούστου 2023 έως και 31 Αυγούστου 2023.

Τα μέλη μπορούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό όσες φορές επιθυμούν κατά τη διάρκειά του, με την προϋπόθεση ότι κάθε φορά πραγματοποιούν συναλλαγή στα πρατήρια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Με την 1η απόδειξη της ημέρας, το μέλος λαμβάνει αυτόματα μέρος στην κλήρωση. Οι συμμετοχές του κάθε μέλους ισοδυναμούν με το ποσό της απόδειξής του.

Οι νικητές θα είναι 3 (και 3 επιλαχόντες) και θα ενημερωθούν από την ΑΡΓΩ Α.Ε. στις 7/9.

Οι νικητές θα επιλεχθούν με τυχαία κλήρωση και θα ειδοποιηθούν μέσω ιδιωτικού μηνύματος ή τηλεφωνικά, όπου θα κληθούν να επαληθεύσουν τα στοιχεία τους.

Η ΑΡΓΩ Α.Ε. θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τους νικητές μία φορά την ημέρα για 5 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες μετά την κλήρωση του ονόματός τους. Κατά την επικοινωνία με τους εκάστοτε νικητές, θα τους δίνεται η πληροφορία για το πώς θα παραλάβουν το δώρο.

Αν κάποιος νικητής δεν επικοινωνήσει με την ΑΡΓΩ Α.Ε. κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα ή αρνηθεί το δώρο του, τότε η ΑΡΓΩ Α.Ε. απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον νικητή και προχωρά στην παράδοση του δώρου στον αμέσως επόμενο επιλαχόντα.

Η ΑΡΓΩ Α.Ε. δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε συμμετοχή που έχει αποκλειστεί απ’ το διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο.

Η ΑΡΓΩ Α.Ε. δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικές βλάβες που επηρεάζουν τη διαδικασία συμμετοχής ή/ και εξαργύρωσης των δώρων του διαγωνισμού.

Η ΑΡΓΩ Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε ελάττωμα στο δώρο.

Η ΑΡΓΩ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις εικόνες του νικητή για διαφημιστικούς σκοπούς με οποιονδήποτε τρόπο κρίνει κατάλληλο, χωρίς να καταβληθεί περαιτέρω αμοιβή στον νικητή, και μπορεί να απαιτήσει από τον νικητή να αναγνωριστεί, να φωτογραφηθεί και να δημοσιευτεί σε έντυπα μέσα ενημέρωσης ή να εμφανιστεί σε ραδιοφωνικό σταθμό κατά την παραλαβή ή/και μετά του δώρου του. Ωστόσο, ο νικητής έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στη χρήση αυτών των εικόνων και πρέπει να ενημερώσει επίσημα και εγγράφως την ΑΡΓΩ Α.Ε. για την αντίρρηση αυτή, αφού ενημερωθεί ότι είναι ο νικητής.

Ο Διαγωνισμός και οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε (συμβατική ή εκ του νόμου) διαφορά πηγάζουσα από ή σχετική με τους παρόντες όρους υπάγεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών. Οι γενικοί όροι της ΑΡΓΩ A.E. εφαρμόζονται συμπληρωματικά στον παρόντα Διαγωνισμό.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων και την συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της ΑΡΓΩ A.E.

Για κάθε πληροφορία αναφορικά με τον Διαγωνισμό ή / και τους παρόντες όρους, μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΑΡΓΩ A.E. στο τηλέφωνο 211 106 3137.

5.13 ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

‘‘ARGO ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ – SECRET SANTA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ!’’

Η εταιρεία ΑΡΓΩ A.E. διοργανώνει έναν χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό για τα μέλη του προγράμματος επιβράβευσης ARGO ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ με δώρα έκπληξη σε δωροεπιταγές και απ’ τη Λίστα δώρων Professional (https://www.antamivi.gr/Home/OnLineList).

Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι από 1 Δεκεμβρίου 2023 έως και 29 Δεκεμβρίου 2023.

Τα μέλη μπορούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό όσες φορές επιθυμούν κατά τη διάρκειά του, με την προϋπόθεση ότι κάθε φορά πραγματοποιούν συναλλαγή άνω των 50€ στα πρατήρια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Οι νικητές θα είναι 4 (και 4 επιλαχόντες) και θα επιλεχθούν με τυχαία κλήρωση. Κάθε εβδομάδα θα ανακοινώνεται και 1 νικητής. Οι ημερομηνίες των κληρώσεων είναι οι εξής:

8/12/2023 (συναλλαγές που έγιναν το διάστημα 1 - 7/12/2023) 15/12/2023 (συναλλαγές που έγιναν το διάστημα 8 - 14/12/2023) 22/12/2023 (συναλλαγές που έγιναν το διάστημα 15 - 21/12/2023) 29/12/2023 (συναλλαγές που έγιναν το διάστημα 22 - 28/12/2023)

Οι νικητές θα ειδοποιηθούν μέσω ιδιωτικού μηνύματος ή τηλεφωνικά την ημέρα της κλήρωσης, όπου θα κληθούν να επαληθεύσουν τα στοιχεία τους.

Η ΑΡΓΩ Α.Ε. θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τους νικητές μία φορά την ημέρα για 5 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες μετά την κλήρωση του ονόματός τους. Κατά την επικοινωνία με τους εκάστοτε νικητές, θα τους δίνεται η πληροφορία για το πώς θα παραλάβουν το δώρο.

Αν κάποιος νικητής δεν επικοινωνήσει με την ΑΡΓΩ Α.Ε. κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα ή αρνηθεί το δώρο του, τότε η ΑΡΓΩ Α.Ε. απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον νικητή και προχωρά στην παράδοση του δώρου στον αμέσως επόμενο επιλαχόντα.

Η ΑΡΓΩ Α.Ε. δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε συμμετοχή που έχει αποκλειστεί απ’ το διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο.

Η ΑΡΓΩ Α.Ε. δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικές βλάβες που επηρεάζουν τη διαδικασία συμμετοχής ή/ και εξαργύρωσης των δώρων του διαγωνισμού

Η ΑΡΓΩ Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε ελάττωμα στο δώρο

Η ΑΡΓΩ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις εικόνες του νικητή για διαφημιστικούς σκοπούς με οποιονδήποτε τρόπο κρίνει κατάλληλο, χωρίς να καταβληθεί περαιτέρω αμοιβή στον νικητή, και μπορεί να απαιτήσει από τον νικητή να αναγνωριστεί, να φωτογραφηθεί και να δημοσιευτεί σε έντυπα μέσα ενημέρωσης ή να εμφανιστεί σε ραδιοφωνικό σταθμό κατά την παραλαβή ή/και μετά του δώρου του. Ωστόσο, ο νικητής έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στη χρήση αυτών των εικόνων και πρέπει να ενημερώσει επίσημα και εγγράφως την ΑΡΓΩ Α.Ε. για την αντίρρηση αυτή, αφού ενημερωθεί ότι είναι ο νικητής.

Ο Διαγωνισμός και οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε (συμβατική ή εκ του νόμου) διαφορά πηγάζουσα από ή σχετική με τους παρόντες όρους υπάγεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών. Οι γενικοί όροι της ΑΡΓΩ A.E. εφαρμόζονται συμπληρωματικά στον παρόντα Διαγωνισμό.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων και την συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της ΑΡΓΩ A.E.

Για κάθε πληροφορία αναφορικά με τον Διαγωνισμό ή / και τους παρόντες όρους, μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΑΡΓΩ A.E. στο τηλέφωνο 211 106 3137.

6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 • H ΑΡΓΩ Α.Ε. δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, αρχική ή επιγενόμενη, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση, του μέλους από τη χρήση και εφαρμογή του προγράμματος επιβράβευσης «ARGO ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ». Σε κάθε περίπτωση η τυχόν ευθύνη της ΑΡΓΩ Α.Ε. θα περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην εκ νέου πίστωση τυχόν απολεσθέντων πόντων στο λογαριασμό του μέλους. H ΑΡΓΩ Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία στο μέλος, τα λοιπά μέλη του προγράμματος ή τρίτα πρόσωπα εξαιτίας ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων του μέλους, ιδίως για τα προσωπικά στοιχεία του μέλους.
 • Οι παρόντες όροι αποτελούν το μοναδικό και συνολικό συμβατικό κείμενο που διέπει τη σχέση μεταξύ της ΑΡΓΩ Α.Ε. και των μελών του προγράμματος επιβράβευσης «ARGO ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ», υπερτερούν οποιασδήποτε προηγούμενης μορφής τους και θα ισχύουν ως έχουν μέχρι τυχόν μεταγενέστερη τροποποίησή τους από την ΑΡΓΩ Α.Ε., η οποία θα ισχύει είτε από την κοινοποίηση τους στα μέλη, είτε από την ανάρτησή τους στον ιστότοπο του προγράμματος επιβράβευσης «ARGO ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ» (https://www.antamivi.gr/).
 • Οι παρόντες όροι ισχύουν για τα μέλη του προγράμματος «ARGO ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ» στην Ελλάδα και διέπουν την σχέση τους με την ΑΡΓΩ Α.Ε. από την ημερομηνία έναρξης του σχήματος.
 • Οι παρόντες όροι συντάσσονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του Ελληνικού κράτους και θα υπόκεινται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων των Αθηνών
 • Για κάθε διευκρίνηση σχετική με το Πρόγραμμα, οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται στην Γραμμή Εξυπηρέτησης 2111063139, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.antamivi@argo-oil.gr